17 Kasım 2013

“Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi” kapsamın terörle mücadele sürecinde zarara uğrayan vatandaşlar için 174 milyon Türk lirası harcandı.

Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde “Terör ve güvenlik kaygılarıyla yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalan vatandaşlardan gönüllü olarak geri dönmek isteyenlerin geri dönüşlerinin kolaylaştırılması; geri dönülen yerlerde gerekli sosyal ve ekonomik altyapının tesisi ile sürdürülebilir yaşam koşullarının oluşturulması, geri dönmek istemeyenlerin ise mevcut yaşadıkları yerlerde şehir hayatına uyumlarının sağlanması, ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesini” amaçlamaktadır
Proje kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 14 şehre 28 bin 384 haneden 187 bin 861 kişinin dönüşü sağlandı. Bu projeler için 2013’e kadar bütçeden 174 milyon 15 bin TL harcandı.