19 Şubat 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli bölge formülü mülteciler için en pratik çözüm"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'nda konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında şunları dile getirdi: "Filistinli mültecilere verilen yardımları kesmek, onları yokluk ve yoksullukla terbiye etmeye çalışmak da insanlık dışıdır. Ben bütün bunları çatışmaların ve düzensiz göç hareketlerinin uzağında bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak söylemiyorum. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak ifade ediyorum. Dünyada hak ihlalleri, çatışmalar sürdükçe, zenginle fakir arasındaki uçurum genişledikçe, göçmenler her zaman yeni yollara yöneleceklerdir. Uluslararası toplum Libya, Suriye, Yemen, Afganistan başta olmak üzere çatışmalara son vermenin yollarını bulmaya mecburdur. Milli gelire oranla az gelişmiş ülkelere en az gelişmiş ülkelere destek verme noktasında dünyanın bir numarası Türkiye'dir. Bunu biz söylemiyoruz OECD rakamları söylüyor. Çünkü biz bütün bu adımları atarken hep bir şeyi hedefledik. Eğer biz veren el olmazsak yarın aynı duruma biz de düşeriz. Dünyanın devasa bir köye dönüştüğü böylesi bir dönemde artık Avrupa'nın kaderi Afrika'nınkinden bağımsız değildir."