22 Ekim 2014

Geçici Koruma Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mültecilerin hukuki statülerini düzenleyen mevzuatın bir parçası olan Geçici Koruma Yönetmeliği çıkarıldı. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 91. Maddesi uyarınca yayımlanan yönetmelikle Suriyeli mültecilerin yasal statüleri, hakları ve alacakları sosyal yardımlar netleştirildi.