18 Ocak 2018

Türkiye’nin Suriyeli mülteciler için harcadığı para 30 milyar 285 milyon doları buldu.

TBMM tarafından yayınlanan Göç ve Uyum Raporu’nda, Türkiye’nin 2011-2017 yılları arası, Türkiye’de bulunan Suriyeli mülteciler için harcadığı paranın 30 milyar 285 milyon doları bulduğunu belirtildi. Bu harcamaların bir kısmının doğrudan faturalandırıldığının bilgisi yer alırken, bir kısmının da doğrudan faturalandırılması mümkün olmayan hizmetlerin maliyeti olduğu bilgisi yer aldı. Raporda Türkiye’nin insani, hukuki ve ahlaki görevini yerine getirirken külfet paylaşımı hususunda ne uluslararası kuruluşlar ne bu konuda 18 Mart tarihinde mutabakata varılan Avrupa Birliği ne de nüfusunun çoğu Müslüman olan zengin ülkeler üzerlerine düşen görevi yapmadıklarının altı çizildi.