04 Nisan 2013

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kabul edildi.

Yeni Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 4 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliklerle kanun, Türkiye’de sayıları giderek artan mültecilere daha uygun hale getirildi ve mültecilerin hukuki statülerine açıklık getirildi.