01 Aralık 2015

Anayasa’nın Temel Hak ve Hürriyetler başlığı altında Romanlara yer verildi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda güvence altına alınmış hakların ve temel kamu hizmetlerine erişimin uygulamada Roman vatandaşlar için sağlıklı bir şekilde işlemediği tespit edildi. Bunun üzerine 64. Hükümet, 2016 Yılı Eylem Planı’nda “Temel Haklar ve Hürriyetler” başlığı altında, “Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik daha önce atılmış adımlar değerlendirilerek yeni açılımlar başlatılacak” cümlesine yer verdi.