11 Aralık 2019

Roman vatandaşlar için hazırlanan yeni eylem planı hayata geçirilecek.

Roman vatandaşlar için hazırlanan yeni eylem planı hayata geçirilecek.

Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler alanlarında yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik strateji belgesinin ikinci aşama eylem planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) II. Aşama Eylem Planı (2019-2021)" eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal hizmetler ile sosyal yardımın yanı sıra izleme ve değerlendirme alanlarını kapsıyor.

 • Bu kapsamda, öncelikle zorunlu eğitimin tüm aşamalarında okulu terk etme ve devamsızlık şeklinde kendini gösteren eğitimden kopuşlar engellenecek ve daha önce çeşitli nedenlerle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmış kişilerin (gençler öncelikli olmak üzere) eğitimlerine devam etmeleri sağlanacak.
 • Roman ailelerin, eğitimin sosyal ve ekonomik faydaları ile eğitime yönelik sosyal yardımlara dair bilgi düzeyleri artırılacak. Roman veli ve öğrencilerin, okul, öğretmen ve akranları ile sosyal bağları güçlendirilecek.
 • Romanların yoğun yaşadığı illerde okul öncesi eğitim, temel eğitim, üst öğrenim kurumları ve eğitim intibakı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğunda farkındalık artırma faaliyetleri yapılacak.
 • Ebeveynlerin, eğitime erişim ve eğitime devam etme konusunda çocuklarını desteklemesi sağlanacak. Roman çocuklara sosyal, psikolojik ve akademik destek sağlanacak.
 • Mesleki niteliklerin ve becerilerin geliştirilmesi ve iş gücü piyasasında eşit fırsatların sağlanması amacıyla işverenler, sivil toplum ve ilgili tüm paydaşlar arasında iş birliği geliştirilecek.
 • Girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla girişimcilik eğitimi programları ve mikro-kredi gibi finansal araçlar yoluyla destek verilmesi daha fazla iş yeri açılması sağlanacak.
 • Çocuk işçiliğini önlemek, çocuklarla gençleri eğitime ve bilgilerini, kabiliyetlerini geliştirecek etkinliklere yönlendirmek üzere gerekli tedbirler alınacak.
 • Romanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapılacak.
 • 12 bin 500 katılımcının yer alacağı bilgilendirme toplantıları düzenlenecek ve İş Arama Becerileri Eğitimi verilecek.
 • Sivil toplum kuruluşlarının organizasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde, 1000 kişi girişimcilik eğitim programlarından yararlandırılacak.
 • Mesleki eğitim kursları aracılığıyla Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki vatandaşların istihdam edilebilirliklerinin artırılması sağlanacak.
 • En az 3 bin kişi mesleki eğitim kurslarından faydalandırılacak. Roman vatandaşların istihdamına ilişkin sorunların ele alınacağı yerel ve merkezi çalıştaylar düzenlenecek.
 • Sağlıksız bir çevrede, kötü koşullarda ve yetersiz özelliklere sahip konutlarda ya da geçici konutlarda ikamet eden gruplara barınma konusunda çözümler üretilecek.
 • Roman vatandaşların barınma yardımı başvurusu yapma ve kullanma kapasitesinin artırılması için farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacak.
 • Romanların yoğun olarak yaşadığı illerde sağlık okuryazarlığına ve hizmetlerine erişimlerinin artırılması, tütünle ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelenin geliştirilmesine yönelik yeni uygulamalar hayata geçirilecek.
 • Sağlık okuryazarlığı konusunda sağlık müdürlükleri veya toplum sağlığı merkezlerinde çalışan personel aracılığıyla kadınların ağırlıklı olduğu 10 bin Roman vatandaşa bulaşıcı-kronik hastalıklar, bebek-çocuk bakımı, tütün kontrolü, beslenme ve fiziksel aktivite gibi konuları içine alan eğitimler verilecek.
 • Eylem planı ile Roman vatandaşların kamu hizmetlerinden yararlanmasını kolaylaştıracak danışmanlık hizmetleri oluşturulacak ve yaygınlaştırılacak.
 • Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde Sosyal Hizmet Merkezleri içinde faaliyet gösteren Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimleri'nin (SHKB) kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.
 • SHKB'ler üzerinden 2020'de yaklaşık 10 bin, 2021'de ise 15 bin vatandaşa danışmanlık hizmeti verilecek.
 • Sosyal hizmet ihtiyacı bulunan dezavantajlı vatandaşların sahip oldukları haklar ile kadının güçlenmesi, kadının sosyal statüsüne zarar veren etkenlerle mücadele gibi konularda da 300 bin kişiye ulaşılması sağlanacak.