12 Kasım 2012

Romanların sorunlarına çözüm üretmek için Roman Hakları Forumu kuruldu.

Ülke genelindeki çeşitli Roman kuruluşlarının katılımıyla Romanların sosyal, ekonomik ve kültürel problemlerine çözüm üretmek amacını taşıyan Türkiye Roman Hakları Forumu (ROMFO) kuruldu.