02 Kasım 2015

“Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi” başlıklı Avrupa Birliği projesi uygulama safhasına geçti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı [IPA] çerçevesinde tahsis edilen fonları da kullanarak “Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi” başlıklı bir proje uygulanmaya başladı. Proje 12 pilot ilde yapılacak. Proje kapsamında Roman yurttaşlarımıza çeşitli konularda yardım ve danışmanlık sunulacak, Roman semtlerinde araştırmalar gerçekleştirilecek ve ayrımcılıkla mücadele alanında farkındalığı güçlendirmek için eğitimler verilecek.