01 Ocak 2003

Sağlık hizmetlerini ulaşılabilir ve nitelikli kılma amacıyla Sağlıkta Dönüşüm Programı başlatıldı.

Temel amacı herkes için ulaşılabilir, nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmetinin, etkili, kaliteli, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde sunulması olan Sağlıkta Dönüşüm Programı başladı. İnsan odaklı Sağlıkta Dönüşüm Programı ile gelişmiş ülkelerin 20 yılda başaramadıklarını Türkiye 8 yılda başardı.