01 Ocak 2008

Türkiye’nin kanser kontrol politikaları ve Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezleri ödül aldı.

Kanser kontrol politikaları ve Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezleri, Dünya Sağlık Örgütü Kanser Raporu 2008 kitabında örnek model olarak gösterildi.